Loading...

MEMENTO

Zvali su me mrtvi činovi

izgubljenih ratova,

da pjevam lažna svjedočanstva.

Zvale su me sestre milosnice,

razdane u roblje,

da se kunem krivim bogovima.

 

Zvao me je rod moj,

da se kajem

za grijehe koje nisam počinila!

 

  • Jedino me ti nisi nazvao...

 

 Zvali su me sinovi nečiji,

na bratsku izdaju.

Zvale su me kćerke milice,

na sestrinska krvoprolića.

 

Zvali su me kurvom,

dok sam suzama svoje milosti

čistila njihova blatnjava stopala!

 

Zvali su me zlobom ovoga svijeta,

dok sam molila za oprost

njihovih grijeha!

 

  • Jedino me ti nisi nazvao...

 

Zvale su me rijeke,

da se stopim sa njima...

Zvale su me planine,

da se uzvisim do njih...

 

Zvala su me jutra

da udahnem život

onda kada pluća sama nisu mogla...

 

Zvala me je smrt...

i uporno obećaje

da mi Ona i Bog leđa neće okrenuti,

kao što ti jesi.

 

Zvala me je i ljubav,

da je poklonim životu,

ali –

prekasno...

Ja sam život poklonila tebi...

 D.S.M.

Dijana Sindik Mokka, 12/02/2021, 09:14