Loading...

Poziv za mlade i mlade profesionalce u kulturi iz Budve, Kotora i Herceg Novog da se prijave na 11. besplatnu dvodnevnu obuku u Budvi (15–16. jun)

Omladinski klub Budva

Poziv mladima koji se bave kulturom ili su zainteresovani za kulturu, a dolaze iz Budve, Kotora i Herceg Novog, da se prijave na 11. u nizu besplatnih dvodnevnih obuka "Analiza problema u lokalnoj zajednici", koja je posvećena sticanju konkretnih znanja i vještina mladih u vezi sa rješavanjem različitih izazova u lokalnim samoupravama.

Ciljevi obuke odnose se na sljedeće: razumijevanje ključnih elemenata uspješnog projektnog prijedloga: osigurati da učesnici/ce razumiju osnovne komponente i zahtjeve za uspješno pisanje projektnog prijedloga, uključujući poznavanje zakonodavstva, lokalnih odluka i prijavnih formulara; razvijanje sposobnosti analize konteksta i identifikacije zainteresovanih strana: osigurati da učesnici/ce mogu kvalitetno da analiziraju okruženje u kojem će se projekat sprovoditi, te da prepoznaju relevantne aktere i njihove interese.

Trener s kojim će učesnici/ce raditi je Miloš Marković, spec. spoljne politike, predavač i trener sa višegodišnjim iskustvom u civilnom sektoru i saradnji na domaćim i međunarodnim projektima, izvršni direktor NVO Aktivna zona sa Cetinja.

Obuku organizuje NVO Društvo za kulturni razvoj "Bauo" tokom vikenda (15. i 16. jun, od 10 h do 18 h) u Omladinskom klubu Budva, u TQ Plaza (ul. Mediteranska, Budva).

Pošto je obuka, kao i cio projekat, prije svega namijenjen mladima, kao i mladim profesionalcima u kulturi iz Budve, Kotora i Herceg Novog, definisano je da donja starosna granica bude 15, a gornja 35 godina.

Učesnici/e obuke imaće priliku da steknu potvrdu o uspješno završenoj obuci, a svi će imati obezbijeđene ručkove, posluženje i osvježenje tokom kafe pauza u TQ Plazi, kao i besplatne radne materijale.

Svi/e zainteresovani/e mogu nas kontaktirati i prijaviti se putem društvenih mreža Facebook i Instagram ili direktno na e-mail organizacije (drustvobauo@gmail.com), slanjem osnovnih podataka o sebi (npr. CV, biografija, portfolio, neki relevantan internet link ili slično) – do petka, 14. juna 2024. godine, u 18.00h.

Napominjemo da je maksimalan broj učesnika/ca po obuci 10.

Detaljnije o obukama, kao i o samom projektu "Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi", možete se informisati na vebsajtu organizatora.

***

Društvo za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa Centrom za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore iz Budve, tokom 2023. i 2024. godine implementira projekat "Znanje je COOLtura! Povećanje stručnih kompetencija mladih u kulturi", podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2). ReLOaD2 finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori, među kojima su Budva, Kotor i Herceg Novi, koje su podržale naš projekat, čineći klaster „Coastal Mates“.

Izvor: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}