Loading...

Predavanje “Rad Nikole Tesle 1890-1900” u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”

Narodna biblioteka "Radosav Ljumović"

U četvrtak, 22. februara u 19 h u sali „Marko Miljanov“ biće održano predavanje „Rad Nikole Tesle 1890–1900“.

Predavač će biti istoričar i istraživač Vladimir Karadžić.

U vrijeme trajanja „rata struja“ Tesla koristi svoja predavanja za propagiranje polifaznog sistema obrtnog magnetnog polja, indukcionih asinhroni i sinhronih motora, kao i generatora, tokom 1887. i 1888. godine, kao i trofaznog transformatora (1890), a, zatim, osnove i temelje bežičnog prenosa energije i radiotalasa u predavanjima sa eksperimentima od 1891. do 1893. godine.

U Čikagu od maja do oktobra 1893. godine postavljena je izložba posvećena naučnim dostignućima, a bila je osvijetljena Teslinim sistemom. To se može tumačiti kao prva dobijena bitka Teslinog sistema sve do konačne pobjede – izgradnje hidrocentrale na Nijagari 1897. godine.

Evolucija Teslinih transformatora od 1887. do 1899. dovodi na kraju do potpuno razvijene ideje bežičnog prenosa signala i energije laboratoriji u Kolorado Springsu 1889. i 1900. godine, što je ujedno potvrda svega rečenog i analiziranog kroz eksperimente u Teslinim predavanjima 1891–1893. godine.

Izvor: Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}