Loading...

Prikazana monodrama Knjeginja Ljubica u izvođenju Vjere Mujović

Moderna galerija "Jovo Ivanović"

U organizaciji JU Muzeji i galerije Budve u sklopu bogatog programa kulturne manifestacije Ljubišini dani prikazana monodrama Knjeginja Ljubica u izvođenju Vjere Mujović u Modernoj galeriji „Jovo Ivanović”.

Mr Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve pozdravila je sve prisutne i učesnike programa i naglasila: ,,Obaveza svakog naroda je da brine o svom kulturnom nasljeđu, o svojim najznačajnijim predstavnicima u koje među prvima, bez sumnje pripada i naš Ljubiša. Takođe, vjerujemo da ovaj naš primjer istrajavanja u oblasti istinske kulture, daje nadu da će svjetlost duha, ipak, na kraju, nadvladati mrak niskog materijalizma kojim smo sve više okruženi i ugroženi, te tragom velikog Ljubiše potvrditi čovjeka upravo kao duhovno biće, dakle, u njegovoj najvišoj vrijednosti.’’

Izvor: JU Muzeji i galerije Budve

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}