Loading...

Javni konkurs za književnu nagradu „Dragan Radulović” za 2023. godinu

Podgorica

Sekretarijat za kulturu Glavnog grada Podgorica, shodno Odluci o ustanovljavanju Književne nagrade „Dragan Radulović“ („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 26/21) za knjigu koja je kao izuzetno ostvarenje u oblasti književnog stvaralaštva za djecu i mlade objavljena u prethodnoj godini, je otvorio Konkurs za Književnu nagradu „Dragan Radulović“ za 2023. godinu.

Konkurs je otvoren od 22. januara do 8. marta 2024. godine. Poziv je objavljen na veb-sajtu Glavnog grada www.podgorica.me, u Dnevnom listu Pobjeda i na nalozima Sekretarijata za kulturu Glavnog grada Podgorica i Manifestacije „Dani Dragana Radulovića“ na društvenim mrežama.

Nagrada se dodjeljuje književniku/ci iz Crne Gore i regionalnim autorima kao javno priznanje za knjigu koja predstavlja izuzetno ostvarenje u oblasti književnog stvaralaštva za djecu i mlade i koja je objavljena u 2023. godini. Nagrada se dodjeljuje samo originalnim djelima nespornih umjetničkih i pedagoških dometa.

U godini u kojoj se dodjeljuje mogu se dodijeliti najviše tri nagrade.

Nagrada se sastoji od plakete, statue i novčanog iznosa.

Novčani dio Nagrade iznosi tri prosječne zarade u Crnoj Gori.

USLOVI KONKURSA:

  • Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju organizacije, institucije i pojedinci.
  • Prijedlozi za Nagradu dostavljaju se neposredno ili poštom. Obrazac za prijavu prijedloga možete preuzeti na sajtu  Glavnog grada - Oglasni dio.
  • Uz Obrazac za prijavu prijedloga treba priložiti i po 6 primjeraka knjige (uz primjerak u elektronskom formatu), kao i obrazloženje i dokumentaciju na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata. Dokumentaciju je neophodno dostaviti i u elektronskoj formi (na usb-u, cd-u ili dvd-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku, sa svim prilozima).
  • Prijedlog za Nagradu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se nadležnom organu uprave Glavnog grada za poslove kulture neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat za kulturu Glavnog grada Podgorice, Ul. Marka Miljanova br. 4, sa napomenom: Javni konkurs za književnu nagradu „Dragan Radulović” za 2023. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu Glavnog grada Podgorica, na telefon +382 20 225 144 i +382 20 225 168, kao i na e-mail sekretarijatzakulturu@podgorica.me

Izvor: Sekretarijat za kulturu Glavnog grada Podgorica

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}