Loading...

Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori

Narodni muzej Crne Gore

Izdavačka kuća CID i Narodni muzej Crne Gore objavili su knjigu "Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori", koja obuhvata sve važnije oglede, komentare, izjave, pisma i intervjue američkog umjetnika Barneta Njumana (Barnett Newman, 1905-1970), jednog od najsmjelijih i najrevolucionarnijih slikara dvadesetog vijeka.

Prvi put se pojavljujući na našem jeziku, ova knjiga stručnu javnost podrobnije upućuje u djelo i misao ovog apstraktnog ekspresioniste. Istovremeno, ona čitaocu podastire sve aspekte Njumanovog djela i ličnosti, počev od njegovog političko-društvenog angažmana, preko njegove kritičko-polemičke djelatnosti, sve do filozofskih opservacija koja se tiču njegovih slika, grafika i skulptura.

Zbornik Njumanovih tekstova koji je izvorno priredio Džon P. O’Najl (John P. O’Neil) a predgovorom propratio ugledni američki istoričar umjetnosti Ričard Šif (Richard Shiff), preveo je sa engleskog jezika teoretičar umjetnosti Milovan Novaković, koji je za ovo izdanje specijalno priredio kritički dosije sa ogledima američkog umjetničkog kritičara Harolda Rozenberga (Harold Rosenberg), njemačkog istoričara umjetnosti Maksa Imdala (Max Imdahl), francuskog filozofa Žan-Fransoa Liotara (Jean-François Lyotard) i britanskog kritičara Dejvida Silvestera (David Sylvester).

Dosijeom se daje uvid u recepciju Njumanovog djela i dodatno obrazlažu razlozi zašto se slikarstvo Barneta Njumana smatra prekretnicom u istoriji umjetnosti dvadesetog vijeka.

Objavljivanjem knjige Barnet Njuman: izabrani spisi i razgovori izdavačka kuća CID pokreće svoju „Umjetničku biblioteku”, ediciju čija će kulturna misija u predstojećem periodu biti objavljivanje prevoda relevantnih – klasičnih i savremenih – istorijskoumjetničkih i teorijskoumjetničkih naslova.

Izvor: Narodni muzej Crne Gore

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}