Loading...

RYCO i Mreža za mlade Crne Gore potpisali sporazum o saradnji

Podgorica

U ponedjeljak, 8. februara, Regionalna kancelarija za mlade (RYCO) i Mreža za mlade Crne Gore, potpisali su sporazum o saradnji, putem kojeg žele ojačati komunikaciju i saradnju u narednom periodu. Sporazum su potpisali Edin Koljenović, šef RYCO kancelarije u Crnoj Gori i Miloš Marković, predsjednik Upravnog odbora Mreže za mlade.

Edin Koljenović je istakao da se potpisivanje ovog sporazuma o saradnji dešava kao posljedica prepoznavanja snažnih potencijala za zajedničku saradnju. Potencijali saradnje odnose se na rad na aktivnostima, projektima i politikama od koje će korist imati mladi u Crnoj Gori i regionu kao i omladniske organizacije kao i svi oni koji se bave pitanjima mladih.

Miloš Marković je kazao da mu predstavlja posebno zadovoljstvo što je u ime 35 organizacija koje rade sa i za mlade iz Crne Gore, potpisao sporazum o saradnji sa Kancelarijom koja na regionalnom nivou radi na povezivanju mladih i zaključio da je to prvi korak, od mnogih, koje će u narednom periodu zajednički realizovati.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) predstavlja nezavisan institucionalni mehanizam osnovan od strane šest vlada Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, nastao u okviru Berlinskog procesa 2016. godine. Snažnu podršku procesu osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih u okviru Berlinskog procesa pružile su Njemačka i Francuska kao i Evropska unija, smatrajući da regionalna saradnja mladih mora biti važan dio i jedan od stubova ukupne saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Regionalna kancelarija za saradnju mladih fokusorana je na podršku programima, saradnje, mobilnosti i povezivanja mladih a sve sa ciljem izgradnje mostova povjerenja među budućim generacijama.

Novo-formiranu Mrežu za mlade Crne Gore čini 35 nevladinih organizacija koje okupljaju i rade sa mladim ljudima u različitim oblastima bitnim za njihov razvoj i poboljšan položaj u društvu. Mreža je osnovana po uzoru na krovne organizacije mladih koje postoje u regionu i Evropi, a osnovni cilj Mreže je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete organizacija članica. Mreža je i formalno prepoznata od strane nadležnog ministarstva  kao reprezentativan savez organizacija koje djeluju u omladinskoj politici, a do sada je organizovala niz aktivnosti na uspostavljanju saradnje i utvrđivanju prioriteta za mlade i njihov razvoj. Ključni zadatak Mreže je da podstiče i  afirmiše mlade kao aktivne građane, motivisane za proaktivno učešće u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika.

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}