Loading...

Institut za savremenu umjetnost najavljuje “Večernju školu” i javni poziv za polaznike

Razne lokacije

Institut za savremenu umjetnost (ISU) najavljuje program edukacije “Večernja škola,” koji će se odvijati kroz seriju predavanja, diskusija i radionica.

Kroz ovaj interdisciplinarni i alternativni edukativni program, ISU želi doprinijeti slobodnom protoku ideja, znanja i iskustava neophodnih za razumijevanje jezika savremene kulture i društva, te razvoju uslova u Crnoj Gori za participaciju u regionalnoj i globalnoj razmjeni znanja. Program se obraća prvenstveno mladim generacijama koje su na početku istraživanja različitih društvenih i umjetničkih praksi i teorija, kao i ostalima koji iskažu interesovanje i motivaciju putem javnog poziva. Jedan od ključnih ciljeva “Večernje škole” je i stvaranje terena za uspostavljanje novih komunikacija, razmjena i trajnijih saradnji, kako među polaznicima tako i sa našom organizacijom i saradnicima. Zbog toga je program “Večernje škole” osmišljen da podrži aktivno učešće polaznika škole, kroz niz susreta u toku mjeseca januara i februara 2021 godine.

Program počinje blokom online predavanja i diskusija “Orijentacija,” koji okuplja predavače iz različitih umjetničkih i društvenih disciplina: Ana Ivanović (istoričarka umjetnosti), Mirko Radonjić (pozorišni reditelj), Nemanja Bečanović (filmski reditelj i eksperimentalni muzičar), Nikola Zečević, (predavač na katedri za političku istoriju na Humanističkim studijama - UDG), Paula Petričević (filozofkinja, feministička i mirovna aktivistkinja), Sonja Dragović (urbanistkinja), Vladimir Đurišić (teoretičar muzike i predavač na Muzičkoj akademiji na Cetinju) i Natalija Vujošević (umjetnica i kuratorka ISU). “Orijentacija” nastoji da stvori prostor za razgovor, promišljanje i razumijevanje savremenog kulturnog i društvenog konteksta u Crnoj Gori.

U drugom programskom bloku “Dopunska nastava,” predstaviće se organizacije i pojedinci iz regiona koji razvijaju sisteme alternativne edukacije i koji svoje prakse grade kroz interdisciplinarno djelovanje: Ana Dević (kuratorka i edukatorka, članica WHW kolektiva, Zagreb), Albert Heta (umjetnik, PhD istraživač, suosnivač Centra za suvremenu umjetnost Stacion Priština, direktor “Summer school as a school” i RRIPAK), Danilo Prnjat (umjetnik, volonterski angažovan u Umetničkom savetu ULUS, Beograd), Miran Mohar (umjetnik, član IRWIN kolektiva, Ljubljana), Tjasa Pogačar (spisateljica i kuratorka savremene umjentosti, suosnivačica časopisa za kritiku i teoriju suvremene umjetnosti ŠUM, Ljubljana)

Bavićemo se i zapostavljenim istorijama, umjetničkim arhivima i arhivskom obrtu u praksama savremene umjetnosti kroz primjere i prakse iz regiona i Evrope, u trećem bloku predavanja “Arhivi-Poznavanje društva,” gdje će govoriti: Bojana Piškur (kuratorka u Modernoj galeriji u Ljubljani), Zdenka Badovinac (spisateljica, kuratorka i kritičarka umjetnosti, Ljubljana), Jelena Vesić, (nezavisna kuratorka i teoretičarka umjetnosti, Beograd), Kumjana Novakova (kuratorka filma, rediteljka i istraživačica, Skoplje).

Kako proces arhiviranja može da podstakne ne samo reflektivno razmišljanje, već i umjetničko djelovanje kojim se može oduprijeti institucionalizaciji i kanonizaciji, biće tema radionice “Šta ostaje od onoga što se desilo?,” koju će voditi umjetnica Adrijana Gvozdenović (ISU).

Institut za savremenu umjetnost poziva sve zainteresovane za program “Večernja škola” da pošalju kratku biografiju do 18. januara na mejl  institut@ica-me.org.

Institut za savremenu umjetnost NVU ISU je neprofitno umjetničko-istraživačko udruženje, čiji su ciljevi razvijanje sadržaja koji reflektuju i promišljaju pojave i procese u umjetničkom i društvenom diskursu Crne Gore i povezivanje sa srodnim praksama internacionalnog prostora savremene umjetnosti. Za ISU aktivno djeluju: Natalija Vujošević, Lenka Đorojević, Adrijana Gvozdenović, Ivana Vujošević i Jovan Milošević.

Realizaciju ovog projekta podržali su Ministarstvo kulture (kroz sredstva dobijena na javnom konkursu „Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene“), i Fondacija Petrović Njegoš, partner ISU na projektu Arhiv Cetinjskih bijenala.

Saradnica na projektu Arhiv Cetinjskih bijenala je Irena Lagator Pejović, a saradnik na dizajnu vizuelnog identiteta “Večernje škole” je Denis Ćupić, dok muzičke sekvence potpisuje Vukša Vujošević.

Više informacija o “Večernjoj školi” i javnom pozivu za polaznike možete naći na www.ica-me.org/me/ i na facebook stranici Instituta za savremnu umjetnost.

 

Program:

Prvi programski blok - ORIJENTACIJA
19., 20. i 21. januar 2021. (utorak, srijeda i četvrtak) od 19 - 21 h
 
Serija predavanja i diskusija iz različitih disciplina, sa idejom da se kreira prostora za razgovor i promišljanje o savremenom kulturnom i društvenom kontekstu u Crnoj Gori, kako bi se sagledalo postojeće stanje, stvorili uslovi za bolje razumijevanje mogućnosti i pozicije u kojoj se nalaze kulturni radnici i otvorilo pitanje - što možemo uraditi?

Ana Ivanović / Kome, uostalom, treba muzej

Mirko Radonjić / Potencijalni prostori susreta - Pozorišni sistem i kolektivni čin

Natalija Vujošević / Likovna kultura savremenih Crnogoraca - simulacija i zombi tradicija

Nemanja Bečanović / Savremena crnogorska kinematografija između Zapada i zapada

Nikola Zečević / Nacionalna kultura kao politički i nacionalistički konstrukt

Paula Petričević / Crnogorski spomenar ženske emancipacije XX vijeka

Sonja Dragović / U potrazi za sopstvenim sobama: otkrivanje, zauzimanje i stvaranje novih prostora za umjetnost i kulturu u Crnoj Gori

Vladimir Đurišić / Muzika i ideologija: kratak pregled istorije odnosa sa naglaskom na lokalizacije i orijentacije u savremenom pejzažu i miljeu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radionica - To što ostaje od onoga što se desilo?*

  1. i 27. januar 2021. (utorak i srijeda) u Fondaciji Petrović Njegoš, u Podgorici

Ova dvodnevna, spekulativna radionica će se odvijati u okviru prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala, projekta koji je ISU inicirao u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš. Cetinjski bijenale je 1989. godine pokrenuo Nikola Petrović Njegoš, i predstavljalo je međunarodno prepoznatljivu izložbu savremene umjetnosti sa pet izdanja održanih između 1991. i 2005. godine.
Radionicu će voditi umjetnica Adrijana Gvozdenović (ISU), a bavićemo se arhiviranjem kao živim procesom, koji pored toga što pruža informacije i skladišti “ono što je ostalo od onoga što se desilo” u isto vrijeme formira sadašnjost.
Kako proces arhiviranja može da podstakne ne samo reflektivno razmišljanje, već i umjetničko djelovanje kojim se može oduprijeti institucionalizaciji i kanonizaciji?

Rezultati radionice će biti dio prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala To što ostaje od onoga što se desilo?, koja će se otvoriti u februaru u Fondaciji Petrović Njegoš.

*naslov ove radionice i prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala preuzet je iz dokumentacije radionice koja se dogodila u oviru III Cetinjskog bijenala

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi blok predavanja - DOPUNSKA NASTAVA
2. i 3. februar (utorak i srijeda) od 19 - 21 h

U ovom dijelu će se predstaviti organizacije i pojedinci iz regiona, koji svoje programe temelje na refleksivnom i interdisciplinarnom djelovanju u svijetu umjetnosti, razvijaju sisteme alternativne edukacije, preispitujući različite pristupe učenju i mehanizme stvaranja i distribucije znanja o umjetnosti, kulturi i društvu.

Albert Heta / Summer school as a school: iskustvo interdisciplinarnog umjetničkog i obrazovnog programa u Prištini (Kosovo)
Ana Dević / Učenje kroz djelovanje na WHW Akademiji
Danilo Prnjat / Alternativne edukacije i umjetnički projekti

Miran Mohar / Ako se ne organizujemo, drugi će nas organizovati!

Tjasa Pogačar / Časopis kao alatka ili kako djelovati kroz izdavaštvo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treći programski blok - ARHIVI – POZNAVANJE DRUŠTVA
Druga polovina februara

Slušaćemo zapostavljenim istorijama, o umjetničkim arhivima, o arhivskom obrtu u praksama savremene umjetnosti koji će biti predstavljeni kroz primjere i prakse iz regiona i Evrope. Ovaj dio programa će se odvijati u okviru izložbe “Šta ostaje od onoga što se desilo,” a tiče se Arhiva Cetinjskih bijenala, projekta koji ISU razvija u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš.

Bojana Piškur / Umjetnost i kultura unutar Pokreta nesvrstanih. Šta učiniti sa ovim nasljeđem danas?

Jelena Vesić / Izlagagački dokumentarizam i politike istorizacije: Slučaj Studentskog kulturnog centra

Kumjana Novakova / Arhiviranje solidarnosti

Zdenka Bodovinac / Arhive umjetnika – rat, samoistorije i piraterija

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}