Loading...

Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst

Kulturni centar “Nikola Đurković”

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji sa Opštinom Kotor raspisuje Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst.

Tematski okvir Konkursa inspirisan je stihovima crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića: „Zaustavite planetu, ja hoću da izađem“.

Konkurs je otvoren od 01. maja do 01. jula 2020. godine.

Cilj Konkursa je razvoj dramske literature u Crnoj Gori.

Pravo učešća imaju dramski pisci - autori/ke koji su državljani/ke Crne Gore.

Za ovaj Konkurs autori/ke mogu kandidovati samo drame koje prethodno nijesu publikovane i izvođene. Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame.

Tekstovi se dostavljaju na adresu:  JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, ul. Obala bb, 85330 Kotor, Crna Gora.

Autori/ke predaju dvije zasebne koverte. U jednoj koverti (na kojoj treba da piše: Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst) neophodno je dostaviti dramski tekst/dramu u tri (3) štampana primjeraka, koji mora biti potpisana šifrom (bez navođenja imena autora/ke), kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, ali označenog šifrom u PDF formatu.

U drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Šifra“), uz naziv šifre neophodno je napisati ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke (broj telefona i adresa stanovanja).

Dodjeljuje se nagrada za najbolji dramski teksat koja se sastoji od plakete i novčanog dijela u iznosu od 1.500,00 eura.

O najboljem dramskom tekstu odlučivaće stručni, tročlani žiri.

Nagrada će biti uručena na Dan Opštine Kotor – 21. novembra, 2020. godine.

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor ima pravo praizvedbe prvonagrađenog dramskog teksta tokom naredne dvije pozorišne sezone, vremenski polazeći od datuma proglašenja rezultata Konkursa, kao i prevod na engleski jezik. Autor/ka prvonagrađene drame ustupa svoja autorska prava JU Kulturnom centaru “Nikola Đurković” Kotor bez nadoknade.

Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u specijalizovanoj publikaciji i ediciji Izdavačke djelatnosti Nikšićkog pozorišta: časopisu „Pozorište“ i ediciji „Drame“koja će biti publikovana u saradnji sa JU KC „Nikola Đurković“- Kotor.

Fotografija, izvor: qz.com

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}