Loading...

Trening „Poštujem te – poštuj me“

Hotel Ramada

U petak, 14. februara, u 10h, u hotelu Ramada u Podgorici, održaće se trening „Poštujem te – poštuj me“ - u svijetu bez diskriminacije lica sa invaliditetom.

Cilj treninga je prevencija i sankiconisanje, odnosno briga o nediskriminaciji i mogućnostima ostvarivanja jednakih prava lica sa invaliditetom. Trening će se zasnivati na senzibilizaciji i doprinosu obuka stručnjaka za zaštitu prava u svim segmentima društvenog života, kao i osvješćivanja putem edukacije, za organe državne uprave, organe lokalne uprave, sudstvo, tužiilaštvo, inspekcijske organe, nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava i medije.

Uvodnu riječ ispred Minstarstva za ljudska i manjinska prava imaće Blanka Radošević Marović, generalna direktorica za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Treneri su Dunja Samardžić i Miloš Dedić.

Trening je dio istoimenog projekta podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava u 2019. godini, koji realizuje NVO Identitet u partnerstvu sa Udruženjem sportskih novinara Crne Gore. Projekat je baziran na prioritetnim potrebama u fokusu opšteg razvoja društva i napretka Crne Gore u oblastima zaštite i promovisanja ljudskih i manjiskih prava, konkretno zaštite prava lica sa invaliditetom.

Fotografija, izvor: identitet.me

{{komentar.osoba}} :

{{komentar.tekst}}